Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Vũ Thư - Thái Bình
 03/12/21  Tin tức  
Chiều ngày 29 tháng 11 BGH Nhà Trường đã nhận bàn giao cơ sỏ từ xã  sau khi dùng làm khu cách ly tập chung để phòng dịch covid. Bắt đầu từ ngày 30 tháng 12 BGH đã tổ chức cuộc họp sư phạm và bàn giao lớp lại cho giáo viên. Ngay sau khi nhận được bàn giao BGH và cùng toàn thể giáo viên đã tập chung ...